Privacy statement

Home Informatie Privacy statement
profiteerOok

Het I.C.E. ruilsysteem kan voor u uitkomst bieden! Dit is eenvoudig door uzelf te realiseren. Het gereinigde exemplaar ligt dan bij u klaar op de plank, klaar om omgeruild te worden voor een spoedgeval: geen levertijd, geen onnodige hoge kosten en tevreden klanten. Een win-win siituatie zeggen wij!

Industrial Cleaning Europe is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Industrial Cleaning Europe houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening (wanneer u contact met ons zoekt, verlangen wij een aantal van uw persoongegevens) legt Industrial Cleaning Europe uw gegevens vast. Industrial Cleaning Europe gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Industrial Cleaning Europe, van haar groepsmaatschappijen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij tracht Industrial Cleaning Europe rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij Industrial Cleaning Europe. Dan laten wij uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Klikgedrag

Op de websites van Industrial Cleaning Europe worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Industrial Cleaning Europe haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Internetsites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy Statement

Industrial Cleaning Europe behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.